อักษรพิเศษสําเนา.com

Punctuation

˙

...

¿

"

'

·

"

'

Symbol Parentheses

︿

{ }

Currency symbols

฿

¢

¤

ƒ

£

¥